تبلیغات
мo⒩$тɛℜs ℓѦɴ⒟ - مدرسه ی مرگ 2
اللهم اَحفِظ وبلاگِنا مِن الشرِ الهَکِر و الفیلترینگا

مدرسه ی مرگ 2

جمعه 11 دی 1394 07:59 ب.ظ

نویسنده : Ḱℐ
بفرمایید اینم قسمت دوم بازم حرفی ندارم 
برو ادامه
_جیییییییییییییییییییغ
طرف زود دستشو گذاشت رو دهنم
.......:هی مگه جن دیدی؟
دستشو از دهنم ورداشت یه پسری با موهای قرمز بود 
_ت...تو اینجا تو آشپزخونه چیکار میکنی؟؟
پسر:اووووخ خانم پیترسون تحریم غذا خوردنم کرد
_برا چی؟؟
پسر:چون گلدونی که عکس شاه پروین روش بود رو شکستم
_عکس شاه پروین؟!
پسر:شوخی کردم یکی از گلدون ها رو شکستم راستی من تورو تا حالا اینجا ندیدم 
_من امروز اومدم اسمم ارمی هس
پسر:ایجی هستم از اشنایی باهات خوش............
یهویی صدای جیغ یک دختر به گوش رسید
_این صدا.........
ایجی چراغ قوه شو روشن کرد و دوتایی رفتیم تو سالن 
ایجی:صدا از بیرون مدرسه اومد
منو ایجی بیرون مدرسه رفتیم داشتیم اطراف هماون رو نگاه میکردیم که
_جییییییییییییییییییییییغ
ایجی:چ.............چی
یه جسد خونی یک دختر بود که کاملا غرق خون بود دوزانو رو زمین افتادم 
ایجی:اینجا چی ن.......نوشته شده......
به دیوار مدرسه نگاه کردم با خون نوشته بودن "وقت انتقامم به نزدیکی میرسه" 
_یعنی چی؟
حس کردم سرم داره گیج میره جلو چشمام تار شد و..............
(سارا)
صدای جیغ یک دختر به گوشم رسید از تختم پا شدم و به اطرافم نگاه کردم کل دخترا خواب بودن نه کل دخترا ارمی نبود زود چراغ هارو روشن کردم و داد زدم:بیدار شید!!
هما:چ...چه مرگته نصف شبه ها
_ارمی نیس !
آنا:شاید رفته دستشویی
_ولی من صدای جیغ یک دختر رو شنیدم شاید ارمی باشه
سایوری:شاید خواب دیدی؟
_نه بایا تو هم من مطمئنم جیغ یک دختر رو شنیدم!
ریما:حنما شنیده که داره میگه
رایا:پاشین مدرسه رو بگردین 
همه پخش شدیم من رفتم بیرون از مدرسه یهویی چشمم خورد به ایجی نزدیک ایجی شدم 
_هی ایجی.............ارمی چشه
ایجی:نمیدونم یهویی اینطور شد
_ای.......این جسد کیه؟؟؟
ایجی:ن......نمیدونم 
صدای خنده ی شیاطینی یکی به گوشم رسید رومو برگردوندم عقب هیچی ندیدم به اطرافم نگاه کردم بازم هیچی نبود
_ایجی تو این صدارو شنیدی؟
ایجی:کدوم صدا؟
_هیچی......تو ارمی رو ببر داخل 
ایجی:باشه
ایجی ارمی رو بلند کرد و برد داخل منم موندم چراغ قوه ام رو روشن کردم یه دفعه چشمم خورد به دیوار مدرسه 
_ای....این چیه؟؟
به جسد رو زمین نگاه کردم غرق خون بود صدای خنده شیاطینی دوباره به گوشم رسید 
_تو کی هستی؟
دوباره صداش به گوشم رسید 
_چرا خودتو نشون نمیدی؟
صدای موسیقی کلاسیک به گوشم رسید صدا از طرف انبار مدرسه میومد سمت انبار رفتم در باز بود و موسیقی کلاسیک به گوش میرسید داخل انبار رفتم که یهویی در بسته شد چراغ قوه از دستم افتاد در رو میخواستم باز کنم اما قفل بود چطور؟
_نه...........لعنتی....باز شو
یهویی حس کردم یه جاقو به سمت در پرتاب شد چشمام از حدقه در اومده بودن 
_نه......نه
________________________________________
اوووف چطور بود؟؟؟
دیدگاه ها : ندی میکشمت!!
آخرین ویرایش: جمعه 11 دی 1394 08:37 ب.ظ
نمایش نظرات 1 تا 30